зареждане ...

Проекти

Проект „Да играем заедно“ – укрепване на здравето и повишаване работоспособността на детския организъм. 


 

Проект „Училищен плод“ – Доставка на плодове и зеленчуци за децата от предучилищна възраст. 


 

Проект „Училищно мляко“ – Доставка на мляко и млечни продукти“ 


 

Проект „ Готови за училище”- повишаване обхвата и задържането на деца в неравностойно социално положение. 


ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ 

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 

ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г.

 

 • Календар
 • Важно

  Уважаеми родители,

  в изпълнение на разпоредбите на чл. 17, ал.1, т. 7 от  Закона за закрила на детето се осигурява информиране, консултиране и помощ за деца и родители.

  Предоставяме Ви линк за достъп до официалната страница на националната телефонна линия за деца: https://116111.bg/

 • Бърз контакт

  Директор: 

  Дора Малева


   

  Тел.:

  0894 676 818


   

  Имейл:

  dg_slancho@abv.bg

 • родителски срещи

  Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че на 29.09.2022г. от 17:30ч. ще се проведе родителска среща.