зареждане ...

Организация на учебната дейност

В центъра на нашата работа стои детето със своите потребности и индивидуалност. Подготовката, която получават нашите деца им осигурява един добър старт за по-нататъшното им развитие.  Това е смисълът на целенасочената и ежедневна работа на целия екип.
Образователните направления:
 • Български език и литература
 • Математика
 • Околен свят
 • Изобразително изкуство
 • Физическа култура
 • Музика
 • Конструиране и технологии
 • Безопасност на движението
Седмичните разписания на задължителните форми на организация в целодневните групи в детската градина са разработени в съответствие с изискванията на ЗПУО.

 • Календар
 • Важно

   

  Учебната година в детската градина започва на 15-ти септември.

 • Бърз контакт
   
   
  Директор: 
  Дора Малева

  Тел.:
  0894 676 818

  Имейл:
   
 • родителски срещи

  Уважаеми родители,

  на 19.09.2019г.от 18.00ч. ще се проведе 

  родителска среща по групи.

  От ръководството