зареждане ...

Организация на деня

Съгласно изискването на ЗПУО, Наредба № 5 за ПУО и Програмната система на детската градина
УЧЕБНО ВРЕМЕ:  
 
Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

6.00 - 8.15 ч. Прием на децата и дейности за  социализиране и сдружаване
8.30 - 9.00 ч. Утринна гимнастика - Подвижни и музикално- подвижни игри
8.15 - 8.30 ч. Закуска - възпитаване на здравно – хигиенни навици
9.00 - 10.15 ч. Основни форми на педагогическо взаимодействие - педагогически ситуации по образователни направления и образователни ядра
10.15 - 10.30 ч. Подкрепителна закуска - изграждане на навици и култура на хранене  
10.30 - 11.00 ч. Основни форми на педагогическо взаимодействие - педагогически ситуации по образователни направления и образователни ядра
11.00 - 12.00 ч. Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие:  Конструктивни, строителни игри, ролеви, сюжетни игри, разходки, развлечения, драматизации,  подвижни и спортно – подготвителни игри, свободно избираеми дейности.
12.00 - 12.30 ч. Обяд - изграждане на навици за култура на хранене  
12.30 - 13.00 ч. Подготовка за  следобедна  почивка – изграждане на навици за самообслужване, организираност и самостоятелност
13.00 - 15.30 ч. Следобедна почивка - възстановителен момент  
15.30 - 16.00 ч. Следобедна закуска - възпитаване на здравно – хигиенни навици
16.00 - 16.30 ч. Основни форми на педагогическо взаимодействие -  педагогически ситуации по образователни направления и образователни ядра
16.30 - 18.00 ч. Допълнителни форми съобразно желанията на децата,  делово партниране с родителите , изпращане от детската градина.
 

 

 • Календар
 • Важно

  Покана до фирма - потенциален участник

  http://xn----etbc4akgs4cza.xn--90ae/web/userfiles/file/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B002062023.pdf

   

   

  Уважаеми родители,

  в изпълнение на разпоредбите на чл. 17, ал.1, т. 7 от  Закона за закрила на детето се осигурява информиране, консултиране и помощ за деца и родители.

  Предоставяме Ви линк за достъп до официалната страница на националната телефонна линия за деца: https://116111.bg/

 • Бърз контакт

  Директор: 

  Тодорка Малева


   

  Тел.:

  0894 676 818


   

  Имейл:

  info-2004111@edu.mon.bg

 • родителски срещи

  Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че на 29.09.2022г. от 17:30ч. ще се проведе родителска среща.